Pink Salt

Lär dig att

Flow & Flourish

Flow & Flourish metoden erbjuder följande program och tjänster

 • Problemlösning och personlig utveckling, one-to-one

 • Problemlösning och teamutveckling

 • Skräddarsydda program

 • Specifika målgrupps- och yrkesinriktade program

 • Mastermind Groups - coachning med inriktning på specifika sammansättningar och/eller yrkesgrupper

 • Business Women Empowerment Programs

 • Kommunikationsträning, till exempel för de som presenterar ofta framför grupp, med bland annat programmet Breakthrough Communication

 • Föreläsningar, workshops och webinarier

Pink Salt
 

LEDARE

homedecoration_03-06.png

Ta Vägen till framgångsrikt ledarskap

Trots framgång och goda resultat upplever många ledare bristande självförtroende, att de kommunicerar utan att nå fram, att ingen lyssnar på dem. Ofta känner de sig utarbetade, stressade och energilösa. De känner sig osäkra på vilken riktning deras arbete och liv ska ta. Inte sällan mår de både fysiskt och mentalt dåligt; för de tar inte hand om sig själva.

Med Flow & Flourish för ledare bryts den nedåtgående spiralen. Genom skräddarsydda program och problemlösning one-to-one får du hjälp att identifiera och lösa upp spärrar, upptäcka och frigöra din inre kraft och göra dig till en ledare och person som är ditt sanna jag – på jobbet och privat.

homedecoration_03-06.png
web6567.jpg
White Cotton Fabric

Entreprenörer

 

Bli mer tillfreds och livfull som entreprenör

Nyttan med driftiga entreprenörer är odiskutabel. Tyvärr har drivkraft och framgång ofta ett högt pris för individen. Många bollar i luften leder till ett ostrukturerat arbetssätt med stress, brist på energi och dåligt självförtroende som följd. Eftersom all tid läggs på arbete, projekt och möten tar hälsan stryk. Den entreprenöriella kraften och glädjen tenderar att försvinna, ibland upphöra.


Flow & Flourish för entreprenörer har tjänster och program som gör att arbetet får struktur, energin återkommer och den fysiska hälsan får plats på agendan. Med skräddarsydda program och personlig utveckling one-to-one inspireras du att prioritera rätt, frigöra tid och kraft och bli mer till freds i din entreprenörsroll – till nytta för dig, dina kollegor och din familj.

Business Meeting

TEAM + GRUPPER

 

Frigör kompetens, kraft och glädje i teamet

Engagemang, målmedvetenhet och resultatfokus är kännetecken för specialkomponerade team. Ändå når de många gånger inte ända fram. Brist på kommunikation, otydliga målbilder och avsaknad av feedback och uppföljning sätter hinder i vägen. Intern konkurrens, missförstånd och det faktum att medlemmarna i teamet inte känner varandra tillräckligt sätter också käppar i hjulet.

Med Flow & Flourish för team och grupper förbyts negativt till positivt. Skräddarsydda program, problemlösning och teamutveckling gör att kompetens och kraft frigörs, att man drar åt samma håll och fokuserar på uppgiften med glädje – som individer och som team.

 

Dra nytta av gruppens kompetens och dynamik

Ledare på alla nivåer ställs ofta inför problem och utmaningar. Hur ska något förbättras, hur ska man gå vidare när man sitter fast, hur ska ett specifikt problem lösas? Många gånger är gruppcoachning den rätta vägen att gå.

Flow & Flourish för grupper har skräddarsydda program för gruppcoaching som riktar sig till speciella branscher och chefsnivåer. Bland annat Mastermind Groups med inriktning på specifika yrkesgrupper. Genom att lösa problem tillsammans med kollegor från andra branscher och på samma nivå utnyttjas den dynamik och gemensamma kunskap som finns i en grupp. Kompetens och kraft frigörs, inspirationen flödar, liksom glädjen i att gemensamt lösa upp knutar som du annars fått kämpa med på egen hand.

2019-03-19%2012.28_edited.jpg

Föreläsningar

 

Vill du att jag kommer och föreläser på ditt företag?

Föreläsningarna kan skräddarsys efter era behov och vara en kort inspirationsföreläsning eller en längre workshop med fördjupning. Kontakta mig så sätter vi ihop en lösning för just er!

 

Exempel på områden

 • Hur du skapar Flow & Flourish

 • Utforska din ledaridentitet 

 • Välmående

 • Boosta din energi 

 • Inspirerande möten 

 • Mindset 

 • Att coacha andra

 • Att läsa andra och bygga förtroende